Co u
wybITnych?

WybITne środowisko pracy

Najważniejsze zalety pracy w GSK IT to kultura organizacyjna oraz środowisko pracy. To, w jakiej atmosferze i otoczeniu wykonujesz swoją pracę oraz twoje codzienne samopoczucie nie jest nam obojętne. Chcemy, byś zawsze czuł się pewnie i komfortowo. W GSK IT dbamy o naszych pracowników ...

„Orange day”

Orange Day to autorski program GSK zakładający pomoc organizacjom pozarządowym i placówkom publicznym zlokalizowanym w rejonie miesca zamieszkania lub pracy. Każdy pracownik GSK może przeznaczyć jeden dzień pracy w ciągu roku na pracę w charakterze wolontariusza. Udział w Orange Day jest dobrowolny ...

WybITnie nagradzamy wybitne osiągnięcia

Chcąc angażować pracowników oraz wzmocniać współpracę pomiędzy zespołami, stworzyliśmy „Improvement Race” – konkurs mający na celu mobilizację ludzi do wdrażania jak największej ilości usprawnień w naszym Centrum oraz w całym GSK. W Centrum wypracowaliśmy zespół metod i narzędzi tzw. ADP ...